Projekt PARP - Bobolice

Opis projektu PPP


Miasto Bobolice planuje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zrealizować przedsięwzięcie pn. Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy Bobolice (dalej jako „Projekt PPP”).

Fot. Taras widokowy w Bobolicach (zasób gminy)

 

 

 


Przedmiotem Projektu PPP jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowa Domu Późnej Starości przeznaczonego na pobyt stały osób starszych w miejscowości Bobolice. W ramach przedsięwzięcia ma zostać stworzona profesjonalna, nowoczesna i komfortowa infrastruktura, dostosowana do potrzeb osób starszych. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań własnych gminy z zakresu polityki społecznej (opieka nad osobami starszymi z terenu Gminy Bobolice) oraz zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycji w sposób umożliwiający wygenerowania miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Bobolice. Planuje się, że z Domu Późnej Starości będą korzystały także osoby nie będące mieszkańcami Gminy Bobolice (np. pensjonariusze z Niemiec).

Fot. Na kijki... (zasób gminy)

 


Obiekty powstałe w ramach planowanego przedsięwzięcia powinny spełniać najwyższe standardy dla tego typu budownictwa. Atutem powstałych obiektów, ma być ich usytuowanie. Działka, na której ma powstać przedsięwzięcie, usytuowana jest w okolicy bogatej lasy i czyste jeziora, a co za tym idzie specyficzny mikroklimat. Miasto Bobolice leży ponadto w bliskiej odległości od miejscowości nadmorskich.

Fot. Jezioro Chlewo Wielkie (zasób gminy)

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę kompleksu składającego się z:

1) domu późnej starości o docelowej powierzchni zabudowy 12.296 m2 i docelowej powierzchni użytkowej 24.680 m2;
2) lądowiska dla helikoptera;
3) domu gościnnego;
4) parkingów;
5) boisk sportowych;
6) amfiteatru:
7) terenów golfowych sali gimnastycznej,
8) parku z bogata zielenią,
9) terenu przeznaczonego pod ogródki.
Gmina Bobolice zamierza realizować przedsięwzięcie w dwóch etapach, tj. I etap – budowa DPS na 100 osób wraz z parkingami i terenem zielonym, II etap i dalsze - budowa DPS do 550 miejsc wraz z zagospodarowaniem terenu.
Do pobrania:

:: Zaproszenie na Forum
:: Memorandum informacyjne

Zapraszamy do wypełnienia Ankiety dla mieszkańców

http://www.bobolice.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/
 
Copyright Investment Support | 2005-2014
Projekt: Agencja Reklamowa X-Media