Projekt PARP - Kędzierzyn-Koźle

Opis projektu PPP


Miasto Kędzierzyn-Koźle planuje do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcie pn. Budowa Targowiska Miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu (dalej jako Projekt PPP).

Przedmiotem Projektu PPP jest przygotowanie i oddanie do użytkowania nowoczesnego miejsca do prowadzenia działalności handlowej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków lokalowych i infrastrukturalnych oraz uporządkowanie zabudowy Targowiska, co w efekcie przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania tego miejsca.

 

 

 

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę obiektów budowlanych - prefabrykowanych kontenerów o funkcji handlowej, które:

:: stanowić będą otwarte oraz zamknięte stanowiska handlowe (niepodpiwniczone, parterowe);

:: zostaną wykonane z gotowych elementów konstrukcji stalowej oblicowanej płytami warstwowymi, przy czym:
- w przypadku stanowisk otwartych - zakłada się ich zadaszenie poprzez zastosowanie kratownic, rygli oraz słupów posadowionych na gruncie za pośrednictwem żelbetowych stóp fundamentowych;
- w przypadku prefabrykowanych kontenerów handlowych zamkniętych - zakłada się ich posadowienie na gruncie za pośrednictwem płyty betonowej zbrojonej konstrukcyjnie;

:: zostaną wyposażone w indywidualną instalację elektryczną oraz instalację wodno-kanalizacyjną.
Łączna ilość stanowisk stałych (otwartych i zamkniętych) wynosi 82. Teren ma być oświetlony oraz utwardzony kostką brukową.


Projekt PPP ma być realizowany na działkach usytuowanych na terenie jednostki planistycznej Śródmieście, u zbiegu ulic Konstantego Damrota i Powstańców Śląskich. Obejmuje on zasięgiem działki o nr ewidencyjnych 1031/11, 1034/2, 1029/2, 1028/2, 1027/12 o łącznej powierzchni 0,2956 ha.

Miasto posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IX/98/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2003 r.). Obszar inwestycji znajduje się na terenie jednostki planistycznej F- Kędzierzyn Śródmieście – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej (MWU1). Obszar inwestycji znajduje się w strefie konserwatorskiej oraz strefie ochrony układów urbanistycznych.

Miasto Kędzierzyn-Koźle zaprasza na Forum dla Inwestorów, wszystkie firmy zainteresowane planowanym przedsięwzięciem.

Do pobrania:

:: Zaproszenie na Forum
:: Memorandum informacyjne

Zapraszamy do wypełnienia Ankiety dla mieszkańców

http://www.kedzierzynkozle.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/
 
Copyright Investment Support | 2005-2014
Projekt: Agencja Reklamowa X-Media