Główny ekspert

Agata Kozłowska

Doświadczony prawnik, ekspert, trener i wykładowca w zakresie partnerstwa
publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Ekspert z zakresu komunikacji społecznej przy
projektach PPP, organizatorka pierwszych w Polsce konsultacji rynkowych dla projektów planowanych od realizacji w formule PPP oraz międzynarodowych spotkań dla inwestorów, zainteresowanych współpracą w ramach PPP. Brała udział w pracach lub konsultacji zapisów do ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ekspert w zakresie infrastruktury publicznej i PPP w Instytucie Sobieskiego.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Jest jednym z fundatorów Centrum PPP.

Główny ekspert w firmie Investment Support – pierwszej w Polsce firmie konsultingowej, zajmującej się od 16 lat doradztwem przy projektach planowanych do realizacji w formule PPP i koncesji.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowania analiz w ramach oceny efektywności, przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wybór partnera prywatnego, negocjacji, strukturyzowania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także zamknięcia finansowego dla tego typu projektów.

Wiodący ekspert i koordynator prac przy projekcie zaprojektowania, budowy i eksploatacji parkingu podziemnego w Warszawie, zakończonym zawarciem umowy koncesji (w 2020 r.) bez dopłat ze strony miasta. Ekspert z zakresu PPP i zamówień publicznych przy projekcie PPP budowy i zarządzania elektrociepłownią w Olsztynie (umowa zawarta w 2019 r.). Koordynator prac doradców
ekonomicznych i doradca przy pierwszym w Polsce projekcie hybrydowym PPP rewitalizacji Dworca PKP i terenów przydworcowych w Sopocie zakończonym zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Doradzała i doradza przy projektach PPP zakresu termomodernizacji, modernizacji oświetlenia, sportu i rekreacji, użyteczności publicznej i innych.

Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów na temat PPP, m.in. raportu nt. PPP w tramwajach (wraz z dr. Ł. Zaborowskim), wydanym przez Instytut Sobieskiego.
PPP dla polskich tramwajów – Instytut Sobieskiego