Sukcesy

W ostatnim czasie zakończyliśmy projekty doradcze zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym:

 • MPEC Olsztyn, projekt budowy i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów,
  umowa zawarta w listopadzie 2019 r.
 • m.st. Warszawa, projekt budowy parkingu wielopoziomowego wraz z 
  zagospodarowaniem terenu, umowa zawarta w marcu 2020 r., koncesja na roboty
  budowlane
 • Urząd Gminy Kobylnica, zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia
  drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości
  na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z jego
  utrzymaniem, umowa została zawarta w listopadzie 2020 r.

Investment Support było wyłącznym w Polsce partnerem ONZ w zakresie współpracy przy prowadzeniu przez UNIDIR badań nad rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach rozwijających się.

Braliśmy udział w pracach nad projektem ustawy o PPP w ramach zespołu powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Agata Kozłowska jest autorką Komentarza do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, napisanego wspólnie z prof. Michałem Kuleszą oraz dr Michałem Bitnerem.

Jesteśmy członkiem i założycielem Centrum PPP.

Pracowaliśmy przy największej w Polsce inwestycji sportowo-rekreacyjnej – Wielofunkcyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej na granicy Miast Gdańska i Sopotu, a przygotowana przez nas dokumentacja projektu pozwoliła na pozyskanie 32 milionów zł ze ZPORR.

Zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce międzynarodowe Forum Informacyjne dla inwestorów, które dotyczyło inwestycji pn. Stadion Narodowy w Warszawie i miało na celu poznanie opinii doświadczonych inwestorów na temat koncepcji projektu. Kolejne fora inwestycyjne zorganizowaliśmy m.in. dla inwestycji Olsztyna, Krakowa, Szczecina, Katowic, Częstochowy i Gdańska.

Angażujemy się w przedsięwzięcia niekomercyjne, mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Od 2007 r. organizujemy raz w roku konkurs Dobre Praktyki PPP na najlepszy projekt przedsięwzięcia publiczno-prywatnego.
Pracowaliśmy przy największej w Polsce inwestycji sportowo-rekreacyjnej - Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowiskowej na granicy Miast Gdańska i Sopotu, a przygotowana przez nas dokumentacja projektu pozwoliła na pozyskanie 32 milionów zł ze ZPORR. Zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce międzynarodowe Forum Informacyjne dla inwestorów, które dotyczyło inwestycji pn. Stadion Narodowy w Warszawie i miało na celu poznanie opinii doświadczonych inwestorów na temat koncepcji projektu. Kolejne fora inwestycyjne zorganizowaliśmy m.in. dla inwestycji Olsztyna, Krakowa, Szczecina, Katowic, Częstochowy i Gdańska. Angażujemy się w przedsięwzięcia niekomercyjne, mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Od 2007 r. organizujemy raz w roku konkurs Dobre Praktyki PPP na najlepszy projekt przedsięwzięcia publiczno-prywatnego.