O naszej firmie

Naszą przewagę stanowi etapowe, kompleksowe doradztwo prawno-finansowe od koncepcji projektu do zawarcia umowy o PPP lub umowy o koncesji.

Investment Support jest polską firmą doradczą, która od 16 lat wspiera samorządy
i podmioty prywatne w przygotowaniu i realizacji inwestycji publiczno-prywatnych.
Firma jest prowadzona przez Agatę Kozłowską – doradcę w zakresie PPP i zamówień publicznych, eksperta Instytutu Sobieskiego w zakresie projektów infrastrukturalnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
Mamy bogate doświadczenie analityczne (analizy prawno-organizacyjne oraz finansowo-ekonomiczne) i proceduralne w postępowaniach na wybór partnera prywatnego w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, mieszkaniowych, odpadowych, parkingowych, sportowo-rekreacyjnych, drogowych, oświetleniowych, wodno-kanalizacyjnych i innych.

Zespół doradców pracujący w biurze
Doradca biznesowy w pracy

Działamy na rynku od lat

W ostatnim czasie zakończyliśmy projekty doradcze zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym:

 • MPEC Olsztyn, projekt budowy i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów,
  umowa zawarta w listopadzie 2019 r.
 • m.st. Warszawa, projekt budowy parkingu wielopoziomowego wraz z 
  zagospodarowaniem terenu, umowa zawarta w marcu 2020 r., koncesja na roboty
  budowlane.
 • Urząd Gminy Kobylnica, zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z jego utrzymaniem, umowa została zawarta w listopadzie 2020 r.


Investment Support posiada unikalne doświadczenie w zakresie doradztwa przy ponad 200 inwestycjach planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi.
To co nas wyróżnia to:

 •  rzetelność,
 •  skuteczność,
 •  wysoki standard usług wynikający z unikalnego doświadczenia,
 •  etyczne działanie.